در این بخش محصولات کارخانه آذر عایق بصورت تخخصی بررسی می شوند.

 

ایزوگام آذر عایق با لیبل زرد ایزوگام ویژه می باشد و ایزوگام آذر عایق با لیبل آبی از نظر کیفیت شیره و چسبندگی و فرمولاسیون از ایزوگام آذر عایق با لیبل زرد کاملا متفاوت بوده و از لحاظ قیمت ده هزارتومان از لیبل زرد پایین تر می باشد.