سایت شرکت آذر عایق - سایت رسمی شرکت آذر عایق

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

ایزوگام آذرعایق ویژه (۴۴kg)

ایزوگام آذرعایق ویژه (۴۴kg)

در ایزوگام آذرعایق ویژه (۴۴kg)
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

تشکیل شده ازدولایه تیشو وپلی استر وشیره مخصوص شرکت آسابام با این تفاوت که دراین نوع نسبت به فویلدار ازپودر کربنات به جای فویل استفاده شده است—کاربرد:جهت سرویس های بهداشتی،پی ساختمانها،تاسیسات،کاناهای آبرسانی